Vývoj software na zakázku

Vývoj software na zakázku

Software, který jsi zamilujete! Nabizíme komplexní služby v oblasti vývoje software na zakázku. Sdělte nám svoji představu a o zbytek se postaráme my! V tomto článku se vám budeme snažit celý proces vývoje software na míru přiblížit. Celý proces vývoje aplikace rozdělíme na čtyři fáze: koncepční, plánovací, realizačnípředávací.

1. Koncepční fáze

Celý projekt začíná myšlenkou investora. Investor má buď konkrétní představu o požadovaném softwaru na míru, nebo má alespoň představu, jaký užitek by měl software přinést koncovým uživatelům. Jakmile nám investor předá svojí vizi o výsledném cíli projektu, začínáme s ním rozebírat celý koncept do detailu. Snažíme se odhalit všechny možné funkce a sporné části fungování softwaru. Vždy doporučujeme vytvořit tzv. „USE CASE“ – česky „PŘÍKLADY POUŽITÍ“. Příklady použití nám pomáhají přesně vymezit funkčnost celého softwaru na míru. V podstatě popisují jednotlivé scénáře, jak bude koncový uživatel software používat. Před plánovací fází je pro nás ještě důležité znát alespoň rámcově rozpočet investora.

Příklad části USE CASE pro náš objednávkový systém pro pivnice:

Klient si sedne k interaktivnímu stolu, kde je již spuštěna aplikace pro pivnice. V aplikaci uvidí na jedné straně nabídku piv a na druhé straně bude prostor pro reklamu. Z nabídky piv lze překliknout na další nabídku pivnice. Po kliknutí na konkrétní položku se zákazníkovi objeví cena a bude tam tlačítko objednat. Jakmile zákazník stiskne tlačítko objednat, pošle se informace o objednání do pokladny na baru. Výčepní zaznamená objednávku, natočí pivo a servírka ho donese k zákazníkovi.

2. Plánovací fáze

V plánovací fázi procházíme s investorem stanovené cíle aplikace na míru, dříve nastíněné funkce a vlastnosti rozpitváváme do posledního možného detailu. Cílem je vytvořit jasnou a přesnou specifikaci projektu. Tato část je pro nás i pro investora velice náročná. Mnohdy se totiž stává, že investor ještě nemá úplně jasnou představu o všech funkcí softwaru, a chce se rozhodovat postupně při realizaci jednotlivých částí. V takovém případě mluvíme o vývoji v pravém slova smyslu – funkce a vlastnosti se postupně přizpůsobují na základě testování hotových částí. Tento způsob vývoje aplikace na míru je nejdražší. Funkci, kterou máme naprogramovanou, musíme naprogramovat znovu jinak a pořád dokola.

Když se ale vše podaří přesně vyspecifikovat a popsat, můžeme projekt přesně nacenit. Společně s cenovou nabídkou pak investorovi posíláme „WIREFRAME“ – česky „kostra aplikace“. Jde model aplikace se základními funkcemi bez grafiky a obsahu. Po odsouhlasení cenové nabídky a wireframu se můžeme konečně pustit do práce.

3. Realizační fáze

Konečně jsme u toho, co nás nejvíc baví – vývoj aplikace. V průběhu realizace udržujeme s investorem stále v kontaktu. Pokud je to jen trochu možné, investorovi ukazujeme i již hotovou práci. Užší spolupráci jsme například zažili při vývoji leteckého simulátoru pro mobilní zařízení. Potřebovali jsme s klientem intenzivně konzultovat fyzikální vlastnosti letadla – klient aktivně létá. Samozřejmě, že jsme to mohli zvládnout i bez něho. Internet je plný fyzikálních zákonů a návodů, jak letadlo léta. My jsme se ale snažili vytvořit simulátor, který zanechá v uživatelovi co možná nejvěrnější pocit z pilotování. Potřebovali jsme proto pomoc přímo z praxe.

4. Předávací fáze

Jakmile máme software na míru hotový, začíná fáze testování. Zpočátku vše provádíme interně v rámci týmu FORTES. Po vychytání případných nedostatku přizveme k testování investora. Po odstranění i jeho drobných připomínek, mu celou aplikaci na míru předáváme. Většinou se ještě domluvíme na lhůtě, po kterou je aplikace v režimu testování. V této době poskytujeme investorovi maximální podporu, aby se případné nedostatky, které se v této době objeví, rychle odstranily. Uplynutím testovací doby spolupráce buď nadobro skončí, nebo pokračuje následnou podporou a aktualizacemi.

Pokud máte nějaké obecné dotazy k vývoji software na zakázku, neváhejte nám níže zanechat svoji otázku či komentář. Pokud máte konkrétní otázku k vašemu projektu, obraťte se s dotazem na našeho zástupce pro projekty – Martina.