Interaktivní zasedačka v Iveco

Iveco Czech Republic, a. s. je česká společnost vyrábějící autobusy ve Vysokém Mýtě. Vznikla 1. července 1993 privatizací státního podniku Karosa, jehož jméno nesla až do konce roku 2006. V současné době je společnost největší evropskou továrnou na výrobu autobusů. Například v roce 2013 zde bylo vyrobeno rekordních 3 165 autobusů.

V letošním roce si výrobní oddělení dalo mimo jiné za cíl zefektivnit své porady. Požadavek byl předávat si informace během porad jednodušeji a rychleji, zapojovat více účastníky do porady a možnost dál pracovat s obsahem prezentace. Společnost Iveco Czech Republic, a.s. pro vyřešení tohoto úkolu oslovila naši společnost. Po přezkoumání všech požadavků výrobního oddělení jsme jako optimální řešení vybrali systém interaktivní zasedačky.

Systém interaktivní zasedačky spočívá v instalaci dotykového projektoru, který je možno ovládat zároveň dvěmi interaktivními pery a šesti prstů, přičemž pro každé pero a prst je možné definovat jinou funkci. Mezi největší výhody interaktivního projektoru patří bezesporu jeho nezávislost na počítači. Díky tomu lze ihned po zapnutí projektoru využívat pracovní plochu s nástroji v podobě bíle tabule. Projektor umožňuje jednoduché sdílení pracovní plochy s ostatními účastníky porady přes jejich zařízení – počítač, tablet, mobil. Projektor nabízí vytvoření online sítě až se čtyřmi interaktivními projektory, kterým umožňuje editovat si poznámky navzájem klidně až z druhého konce světa. Porady nikdy nebyly efektivnější!

SPOLEČNĚ NAJDEME VHODNÉ ŘEŠENÍ

Připravíme návrh na základe vašich představ a poradíme vám, jak prezentovat váš obsah.

Open chat
1
Dobrý den!
Jak Vám múžeme poradit?
Powered by