Jak fungují dotykové technologie

Jak fungují dotykové technologie

Většina z nás se již setkala s nějakou dotykovou technologií a to minimálně u mobilních telefonů. Pojďme se ale podívat, jak to vlastně funguje.
Historie dotykových technologii sahá až do poloviny 60. let, kdy E. A. Johnson v krátkém článku popisoval jejich fungování, a je některými považován za praotce dotykových displejů. Většího povědomí se pak dostalo díky školním počítačům, které byly vybaveny infračerveným dotykovým panelem. V současné době využíváme dotykových technologií několik.

Čtyřvodičová odporová technologie

Dříve nejpoužívanější dotyková technologie, která je vhodná zejména do méně zátěžového prostředí, tedy pro osobní využití (např. domácí počítače), školy i kanceláře, restaurace a prezentační místnosti.

A jak funguje?

Povrch takového panelu se skládá ze dvou vrstev. Vrchní vrstvy se dotýkáme prstem nebo ukazovátkem a jejím přitlačením na vrstvu spodní vyhodnotí elektronika polohu prstu a předá informaci do počítače, který dál vykoná požadovaný úkon. Vrchní vrstva je pod napětí a spodní je odraz vrstvy vrchní.

Pětivodičová odporová technologie

Oproti čtyřvodičové technologii je odolnější a hodí se na vysoce zátěžová pracoviště. Je méně náchylná na prach a jiné nečistoty.

A jak funguje?

Reaguje na jakýkoliv předmět. Povrch je pokryt elektrovodivou a odporovou vrstvou, které jsou odděleny sítí neviditelný bodů. Po dotyku na obrazovku se vrchní vrstva přitlačí na tu elektrovodivou, kde se změní napětí a kontroler tak vypočítá jeho polohu.

Kapacitní technologie

V současné době nejrozšířenější technologie, kterou využívají dotykové displeje chytrých zařízení. Není závislá na mastnotě ani prachu.

A jak funguje?

Tato technologie reaguje pouze na dotyk prstu. Povrch je tvořen materiálem, který přenáší elektrické napětí. V každém rohu plochy jsou umístěny obvody měřící napětí, a jakmile se dotknete, elektrické napětí je zaznamenáno a kontroler vyhodnotí bod dotyku.

Akustická dotyková technologie (SAW)

Náchylná na prach. Méně používaná technologie.

A jak funguje?

Tato technologie využívá povrchových akustických vln a můžeme ji ovládat pouze prstem nebo koženým ukazovátkem. V rozích nad displejem jsou umístěny přijímače a vysílače signálu, který je po celé ploše displeje a jakmile do pole vložíme předmět, šíření vln se změní. To je zaznamenáno řídící jednotkou díky signálům. Díky vysoké citlivosti vůči znečištění mohou vzniknout hluchá místa na displeji.

Infračervená technologie (IR)

Hojně využívaná ve strojních a medicínských zařízeních. Zařízení lze ovládat celou řadou měkkých i tvrdých předmětů.

A jak funguje?

Systém tvoří hustá sít infračervených paprsků. Ta je přerušena vstupem předmětu. Absence toku je rozpoznána fototranzistorem, který tuto informaci předá kontroleru. Velkou výhodou je fakt, že takovým způsobem vytvoříme rám, který lze nasadit na jakýkoliv monitor.

Video: Rozdíl mezi odporovou a kapacitní technologií